NOTULEN GEMEENTE SOEST v ergadering van Burgemeester en Wethouders NoSi van de der op .Vrijdag, den 2.8....S.e.p.t.em]3.e.r1928 genwoordig de heeren: #jr.«.G.*I),eke.th.Burgemeecter A /Endendijk en A^,T^C.UCoendfirar wethouders.. SecretarisJ..G.A Sat enburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den Zstf \9LiP worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met 10 bOvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 680