i 35- II) r 11 •j o> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. U) De Voorzitter Wethouder Enden dijk. •r Burgemeester' f 21.169,0^1 over het annuiteitsjaar 29 Irt 1927/28 Mrt 1928 bedraagt het ongedekt verlies 9.98l,0C|i| Totaal te dekken f 31.150,01 Het bureau adviseert het bedrag ad f 9*98l.06/te dekken in den dienst 19 en het overige bedrag over e enige jarl stelt voor Mevr.de Beaufort wonende! Huize de Treek te Leusden te verzoeker! de in schenking aangeboden geborduurde! wapens voor de stoelen in de Raadzaal f willen toezenden. vestigt de aandacht op de noodige her-I stelling van de brug nver de P'.jneifl burger Grift vestigt de aandacht op de put gelegel hoek Oude Tempellaan en den Rijksstraal weg, welke put door vernieuwing van de| Rijksweg mogelijk niet meerr benut zal! kunnen worden, voor afvoer van hemelsal i 3 3 Dagteekening KORTE INHOUD. en volgnummer LO^O.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 685