V BESLISSING. ■eval de middelen 1928 nog toereikend |n zal den Raad worden voorgesteld heg innen in 1928 het verlies in 10 ■en te dekken, hij wijze van kasvoor- liing aan de woningstichting. jat besloten. [sloten wordt een en ander mede te ien aan den Directeur van 0.7/. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 686