NOTULEN GEMEENTE SOEST ergadering van Burgemeester en Wethouders No. 1.1 van de der op J.ln.ö. dag, den Qctqber192^ t egenwoordig de heeren: .....Lx.».(j.».D.slce.th. A».BndendJLj.ken...A«.J.*C.»Ko&nd.ex.&.»wetiioudera». Secretaris J.....G..A*„..B.a.t.e.n'b.urg. Afwezig de hee: De notulen van de vergadering van den De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers LQ&i:..... tot en met /ZJ.SZ.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 688