e> 1 •^2^* BESLISSING. wtr ti'-1- 4. "7 -4 ~'f Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. - V 4?A ^7 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. «/tS /z-/- s</. 07 cLecLi— AANMERKINGEN. 7* JL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 68