NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No5H. van de der op Trij dag, den October1928 des avonds 7^2 uur. Tegenwoordig de heeren: .Mr.«G.«D.elce.tli.,....Burgemeester dJ3_..A.»J*C.*Ifc£nd£r.&.,....:ve.thaudexa.* SecretarisBatenburg-, Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den Zyï/^cyf-trê-e^,.. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukke deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met ya.É.j.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 696