-5- 1082-114' J.C.Stern, stichting bedrijfswoningen achter zijn perceel a/d Birkstraat. 673-699 van Velzen, ontheffing art.14 Bouwverordening. 685 Bouwvergunningen 201, 204,205,208,209,210, en 212. 689. Besluit dat bij bouwen van boerderijen voor wegaanleg storting plaats heeft in wegenfonds. 7OO Bouwvergunningen 207,211,213,214,216,217,220,221,222, 223. 754 Afgifte voorloopige onbebouwverklaring aan C.A. de Boer en J.A.Verheij Bouwvergunningen 20ó, 224 t/m 232, 235 "t/m 239 Mej.H.S.J. de Holle, ontheffing art.8 Bouwverordening. P.Kalff. n G.Stalenhoef 28 en 55" J.G.'iVijnandsverlenging verleende vergunning bouwen van een erker Bouwvergunningen 233,234, 241 t/m 247 en 251- Aanschrijving Wed.J. de Boer, aanbrengen veiligheidsmaatre gelen stookplaats in schuur. Bouwvergunningen 219» 240, 249 en 250. W.Roest, ontheffing art.8 Bouwverordening ^.de Boer 14 J.H.Botermansaanvraag bouwvergunning 8 landhuizen op per ceel sectie H.no.l633- Bouwvergunningen 233» 234, 252, 255» 257, 258 en 2Ó1. W.v.Genderenbebouwing omgeving Vosseveld. M.v.d.Linde, afwijzende beschikking bouwvergunning. .7ed. ,7.J.van Ee en H.Geubbels, ontheffing bouwverordening. Bouwvergunningen 248,256,200,262,en 264. Aanschrijving verbetering drinkwatervoorziening perceel Ossendamweg 24. J.K.de Gee, vergunning bouwen aan aan te leggen weg. Bouwvergunningen 265-267-190-263-en 268. Bouwvergunningen 16,261,266,271 t/m 275, 278,279,en 230. Bouwvergunningen 229,269,270,276, en 277. Bouwvergunningen 284,286,290,287 t/m 289, 291,292,294 en 296 Ontheffing art.8 Bouwverordening aan J.P. de Jong. Intrekking bouwvergunning S.van Leeuwen (no.190) Mej.Th.van Leeuwen (no.2l8) verleende ontheffingen art,8 Bouwverordening aan Mej Th.v .Leeuwen en S.van Leeuw/en. Bouwvergunningen 282,239,292,293,297,298,299,300 en 304 J.v.d.Deijssel, S.van Leeuwen,W.Akkerman,M.Hornsveld en fa. van Lankeren, ontheffing art.8 Bouwverordening. Bouwvergunningen 283,297,301,302 en 303» Bouwvergunningen 295»305»3°6 ,en 3H« C.Erix, ontheffing art.8 Bouwverordening. Bouwvergunningen 274-285-293~307~308 en 309* Bouwvergunningen 314 en 320. R.H.J.Heintjesontheffing art.13 Bouwverordening. Bouwvergunningen 312,314 en 316- fa. van Lankeren en Co. ontheffing art.8 Bouwverordening. Bouwvergunning fa. van Lankeren Co. Bouwvergunningen 293,310,315,318,320,321,en 324. fa.Gebr. Swager, inzage nemen van ingekomen bouwaanvragen. Bouwvergunningen 312, 313» 323,325» 326 en 329« Publicatie strenge maatregelen tegen overtreding art.53 Bouw verordening. Vergunning plaatsing directiekeet aan F.M. Houbaer. Joh. Klaaseen klacht over slechte toestand perceel Vredehofdtf 3a Bouwvergunningen 3H ,33° ,331,332,333 ,335,337 en 339 P.Bakker, ontheffing art.47 Bouwverordening. O.G.Rosenboom, vergunning plaatsing bouwwerk. E.v.d.Hoeven, ontheffing art.13 Bouwverordening. Aanschrijving M.de Zoete, naleving art.47 Bouwverordening in verband met stichting beerput. Bouwvergunningen 340341342,343en 345» L.Swanenburgvergunning plaatsing tijdelijk afdak. M.Hornsveld, wijziging voorwaarden bouw van een konijnenhok aan den Eigendomweg. 776 803 806 807 816 817 834 843 875 875 8 77 893 901 915-1298. 921 939x1022-1127 947. 958-1065-1091 1164-1186-1222 1246. 972-1128. 981 1041 IO7O 1101 1101 1135 1136 1137-1374 1140 II67 H69 1170 1191-1417. 1192 1230 1239 1240 1167-1266 I267 1279 1283 1312 1322 1327 1351 1396 1397- 1398^1430 1399 1410 1421 1423 1437

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 6