BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. o> Aanduiding van den afzender. lAlif. (j.Te Leuken. hotaris Amersfoort. 29 Sept'28 bi. Voorzitter Èjr Voorzitter 14 Voorzitter loten word Dragen va bieidscomm KORTE INHOUD. deelt mede dat de "bewoner van het pei Ossendamweg 24 zijne achterstallige huur niet voldoet en dit de reden iE| Mevr.E.C.J". Giersberg van Straaten, genaresse van de woning niet kan volj aan de aanschrijving om binnen 8 dagl de woning van deugdelijk drinkwater voorzien. Inmiddels schrijft de bewoner ner dat het perceel nog zonder watl is met verzoek maatregelen te willed nemen. brengt ter behandeling de begrootingfciegrootinë van de Vleeschkeuringsdienst en van Hrloopig va Brandweer. ^Jjijlagen 1 stelt voor over te gaan tot toewijh.®! >ten word van de noodwoningen aan de daarvoor ®\lers aan aanmerking komende bewoners. Birresteijr ^J.Bosroan noop3 Verveld Es bloopig or den bevor É'oningen 1 1 len Direc deelt mede dat één der leden van het selijk comité tot het oprichten van Zweminrichting he^m heeft medegedeeld het comité zou wenschen, dat van geae wege aan het tot stand "brengen van de richting medewerking zal worden verle in den vorm van het doen uitvoeren ts| het grondwerk bij wijze van werkver in de komende winterperiodeDe Vooril vraagt het oordeel hieromtrent van de| gadering. onderlir van oorc Ie wel stei bij het 1 lohting n: lie behoed laarmede Ing wordt I de vraag hen vordei oordeel c :en finani Ls het c< pt in den IJ werk doo: |ering voo: gevondi ;en van di üge geva! de oprii t den aard deze waa 4 verzeker pen van h Pesloten 1 *n omschr '®r van het boeken te P 2 e.en 7 '0: de verv I 'Oprichti t(- ge „eerrt 3 C O Dagteekening volgnummer. K)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 701