s 6 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. fethouder van Opehb. éferken. KORTE INHOUD. in aansluiting met het standpunt door B. en W. in deze vergadering ingenoaeij ten aanzien van het oprichten eener inrichting zegt de ./ethouder, er prijJ op te stellen dat de vergadering sich| uit spreekt over het denkbeeld om van meentewege te bevorderen dat ook een badhuis zal v/orden opgericht, en zou ne zien dat hedenavond hiertoe door het initiatief werd genomen. 4) 3 G 03 14)1 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 703