I 7 i^7- BESLISSING. Ije geiaclitegang van den wethouder jje vergadering zich vereenigen en liet besluit genomen in deze over- [te plegen met den Directeur van 'a,Terken teneinde zoo mogelijk te tot een bouwplan met globale kos- jerekening. A.an den wethouder wordt jen ander in handen gegeven. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 7\anduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 704