NOTULEN GEMEENTE SOEST "ergadering van Burgemeester en Wethouders No5 57.. van de der op ..D.insdag, den 9 October1928 Tegenwoordig de heerenMr...GUD.eJce.th.,..JBurgeiaee ster -i*Endjan.d.ij.l£-.«n--A-»J.»G»Xo.«ïider.s.,-.w.e.thoudexs-. SecretarisJ»G..A,.3.atejnhurg.. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den AT worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met .LüJj.,2.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 706