e <v S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN, Aanduiding van den afzender. U)(ST U)£T. uoS\ toiY Hoofd der O.L. School.Kerkebuurt R.J.B. van Dort. 8 Oct.*28 Soesterherg. J.A. van- Beek. Ringweg 14a. Soest. 8 0ct.28 AJ.Huussen. Wo onwag ene ewoner s-Gravenhage 246. 8 Oct.'28 adviseert in verhand met het feit datBioten wor Mevr. de Ruiter- Kraaikamp wegens zielHcteur van haar werk aan de school niet kan ver-Hnen. richten, als tijdelijk onderwijzeres benoemen Mej.A.G.Koopmansalhier. bericht in antwoord op het schrijven 27 Sept.'28 3e afd. 4-1-80 dat hij woning Verl.Postweg 5 onder nader in schrijven gestelde voorwaarden wenschj blijven bewonen. lioten wor de Bouw soek te w vraagt gas- en waterleiding ten behoeBloten wor van zijn perceel Ringweg 14a. Kiemen. vraagt door tusschenkomst van den keus ter vrijstelling van de kosten wegens! halen en afslachten van zijn gestorvel alsmede vergunning gelden in te zamelj voor een nieuw paard lioten wor Jvan d e 0 letten van ning voor UÓV. Ver. voor Bijbel- 6 Gct.'28 verspreiding Amsterdam. Keizersgracht 328 l^K. Ver. tot Onder- 5 °ct.'28 steuning Hulpbe hoevende blinden Utrecht. stelt zich voor op 25 October a.s. tei bate der Vereeniging eene collecte te[ houden aan de woningen der ingezeten! collecte deelt mede voornemens te zijn ten teteK°llecte der Vereeniging een collecte te houder| w> M- Inspecteur van Politie. G 0 öpLandbouw Vereeniging Soest. J .P.H.Blorn. Amersfoort. 8 Oct. '28 5 Oct.'28 bericht dat er herhaaldelijk klachten! komen over de defecte lampen der straal verlichting, welke niet worden vernieil verzoekt om weder als vorige jaren een verwarmd en verlicht lokaal beschikte te stellen aan de Bandbouwcursus gedui dena.s. winter vraagt verlof voor den verkoop van al® holhoudende dranken, anderen dan sterf' drank in het perceel kad gem. Soest no. gelegen aan den Soest® bergschestraatweg f/ethoudei Directeu [lat hij t pen kan c den we tl ,d dat de 27 Sept, htiging j een coni |Levering 'ethoude pillen ne 'e klachte loten wol kal der lohikbaar deze aa: Nenkoms 3 C CP Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 711