/6/l BESLISSING. feit dat gens ziei| kan ver- ij zere hier. lloten wordt het advies van den In- Icteur van het lager onderwijs in te Ir.en drijven Bloten wordt het schrijven te zenden dat hij M de Bouw Ver. "St.Joseph" met het' ader in Bzoek te willen dienen van "bericht en n wenschij en "behoeBioten wordt dit verzoek in onderzoek emen. den keuBioten wordt A.J.Huussen vrij te stel- n wegens B van d e onkosten van ophalen en af- gestorveiBchten van het cadaver doch de ver te zasiielBning voor het inzamelend/te weigeren. a.s. teBcollecte zal niet worden gestuit, lecte te[ ngezeteni ten ba tel te houderl klachten ier stra i vernie collecte zal niet worden gestuit. jaren een 3schikbaa| sus gedu: van ah lan steri' Soest Se ;n Soestei pethouder van OWdeelt mede dat het Directeur van O.W, nog niet bekend fat hij tot aankoop van nieuwe straat )en kan overgaan. den wethouder wordt echter medege- |ld dat den Directeur bij schrijven 27 Sept.'28 le afd. no.20-1-15 htiging is verleend tot het sluiten p een contract met de ÏT.V. Cs ram voor evering van 5°° "tof 999 stuks lampen •ethouder wordt verzocht maatregelen illen nemen ter voorkoming v?n ver- |t klachten. poten wordt een verwarmd en verlicht pal der o.l. school in de Kerkebuurt Phikbaar te stellen. deze aanvrage zal gehandeld worden p'senkomstig de bepalingen der Drank- 3- van gelden 1/ Cel </C«Xt/C-^ \Jl Ml - 1 - 300. |1 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. \~M' <T-1 - L j J 8* s/-2 J - J o 1 - 2. - i"i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 712