T **3 fa BESLISSING. Ijetliouder van Openbare /erken doet [toezegging deze aangelegenheid met der Houbaer te zullen bespreken, en te letten eene oplossing te vinden. IA |dt besloten. ra voort wordt in tegenwoordigheid ien Directeur van Openbare «Verken Iprolcen en heeft instemming der verga ling, ra .ma besloten wordt in dier ge bij de behandeling der gemeente- rooting 1929 den Raad voorstellen te In. MJÜ si" -1- -fs. A Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. lAI 1- 1. "U/2-|/h. hS>Y. /I-tb /<jrï3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 714