BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. a Aanduiding van den afzender. liO) Be Voorzitter KORTE INHOUD. ten "behoeve van perceel Kad.gem.Soeg' Sectie H. no.3579 gelegen aan de Yre; hofstraat 3a» Overgelegd zijn de desbetreffende afstandverklaringen van belanghebbem gaat over tot behandeling der gemeenBbegrootii begrooting 1929< t) 3 3 CD "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 719