NO1 NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de der op Liaan.dag, den l|...Octo'oer192 3. des avonds 7)% ure. öêfl.d-er-s-,ded-houde-rs-. ,ünd.endij.k....en. Secretaris '.G«A.Batenburg. Afwezig de hee 19 2.1. De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ./JA/..tot en met J./3..Z... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 722