E E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I 0 Dir. van Openb. V/erken. E.van moeren. Tieuwstraat 31 Soest. I LO 3 'De Voorzitter 29 Sept'28 "biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunningenvergesel van de noodige teekeningen en adviez verzoekt hem het perceel grond kad.tet alhier in sectie H. no. 933 groot ong; veer 6C90 H2 te willen verhuren. De commissie van Bijstand Grondbedrijf adviseert het bedoelde perceel te ver tot 1 October 1929 voor een huurprijs' rekend naar 35 cent per Are. stelt voor de volgende besluiten vast] stellen in verband met ontheffingen teruggaaf van schoolgelden over het 1928. x Besluit 3e afd. 26.1,19 ontheffingen Roon e.a. totaal bedrag f 95»72 3e afd. no.26.1^restitutie S.Schoeni e.a. totaal f 6,80, 3e afd. no.26.1>2^H.A.St»ak totaal f 38>80, 3e afd. no26.12^J.H.Duk e totaal f 24,56, 3e afd. fingen totaal f 9^»75» 3e afd.no.26i.21 R.van Asselt e.a. fingen totaal f 24,--, 3e afd. no.26122 'V.Blommestein e.a. heffingen totaal f 39>06« s. no.26120 .ï.Hilhorst e.a. restit; onthef A ontt ontj CJ 3 C cd Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. U>\. 6 «3.i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 723