NOTULEN GEMEENTE SOEST NosA Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de der op Dinsdag, den l6. Qctoher192 Tegenwoordig de heeren: JSfc*G.«JD.fike.th.»3urg.er;..oe o.te.r A j*" Jt.n^Knp.ndayawethouders. Secretaris.J..*.G.».A.».....3.at.enfeurg.» Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den /<T worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .11.3.3.tot en met LlAfl..van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, /O f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 738