BESLISSING aan het een dri| f 14,6i door hei sns het 3n. van B, snde hou:] [oten wordt te berichten dat wordt l nonen dat adressant ingaande 1 Uo- |er a.s. geen werkzaamheden meer zal lichten aan het Gasbedrijf alhier, dank voor de "bewezen diensten. [eten wordt de gemaakte kosten ad. T 60 te restitueeren. loten wordt nevenbedoelde bouwvergun- no.190 van 1928 in te trekken - —loten wordt de bouwvergunning no.2l8 Li '28 nj 1928 in te trekken. intrg 3 end aanBt!;ïermel<ie "besluiten worden ingetrok- Fh.van L van 25 irbij aad aesluit ring is 3rordenii) van 3. Ln het re) ider no.2 iwen ondel oorwaarda 1 het be4 rerordeni ig van hel l der gaa l.no.l-2i 1 vereeni] 0 rokken 4 te I smeente 4 icature oenaar aal ;ing het I 1 mitsdiel Ltgetrokj n.1. f f oen der Amersfol [loten wordt het ontwerp-besluit tot |siging der bedrijfsbegrooting 1928 Raad aan te bieden, nadat rekening ge iet de opmerking van de Gascommissie aouden V-I- yr. U- 1 -ff M90 /2fS//9*f /W- /<*//y/?»P- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ti/s/rvrvüJLA\AMA^ w«n/a«< -**t V AANMERKINGEN. J-1 - fé

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 740