T e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter B gaat over tot verdere behandeling dsiBtegrootin^ geüieente-begrooting voor 1929 Hultaa^ [afwijking He vergadi kt thans }oting 192' het pers [te nemen 68 hebben koogingen uitgekee nomen besl aanzien [jtenaar J bij de b br te stel ^ngen tot de total zijn vei drie jai mindering [l in het <y S 3 C O) Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. ^jerp.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 741