NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST No1 van de der op D.ijasdag, den 23QctfiEer192 3. Tegenwoordig de heerenMïU3ur^er,ie ester., .i..En.d.end.i.j.Js;....en...A«.J....C....Go.ejn.d.er.s.,a,T.etlxouder.s.. SecretarisJ....G.#.A-.Ba.t-e-nbur-g-» Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den ,Vc- jy...\9 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers /JJy.0 tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 744