y 1 or 1 v4/JU-gl BESLISSING. Ideze aanvrage zal gehandeld worden Lolge de bepalingen der Hinderwet. idem. ingeToJ •n van gaf tot oen Liter epl een ondej 1 j I nhoud 7aJ nabij H.no.3]jj| vergum! bar. 1 edmacliirl ectroeoij er bestai in het pi ElbersenBloten wordt de beslissing te verdagen, rwet tot trijkin- en loef gen. n voor dfle aangelegenheid wordt ter afdoening erk. Heven in handen van den secretaris. mijn,!ir.:»loten wordt adressant te berichten an de B het bedrijf voor 15 Hov.a.s» buiten n te steM-dflS moet zijn gesteld, volgens d der 'la:Jr. de kasopneming per 15 Oct. wordt hl sgenomen. aden er* toestemming wordt verleend. er gemeeq op de L met eer| Uit hel eken ceer| m haar afd.no. rottcir- Lt mede 'mg was stelt voO| ;ave te fc hij vol heeft. floten wordt overeenkomstig het voorstel den 'ethouder den Directeur van 0.17. [ave te vragen en na het bekend zijn vhn bedrag aan de H.V. Bouwterrein Mij. [•debloesem te Laren te verzoeken dat in de gemeentekas te willen stor- 16 s J\Jw- -1- 1) vA/ iV- i-*J. V" XVath. roe o t j Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. IJ C\A c{jU>Cu^i zV AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 748