u/Go. 6. S e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Comité tot op richting van een Zweminrichting te Soest. h" Th.J.Hegter Soest. lf<>. Vertegenwoordiger der drie Midden standsorganisatie Soest. Tethouder Armen zorg. 15 0ct.'28 verzoekt den Raad in principe te vilijb besluiten tot ^medewerking aan de planifl van het comité tot oprichting eener inrichting en wel door de grondwerken! aan de tot standZkoming van de inrichl verhonden,te doen uitvoeren hij wijJ van werkverschaffing in de komende ia| periode 12 0ct.'2Ê verzoekt namens het Comité tot oprich van een neutrale Gymnastiek Vereeniging alhier de beschikking te willen geven het gymnastieklokaal der openbare lage: school in de Kerkebuurt. vragen in verband met de plannen van h Rijk tot het aanleggen of verbeteren den Rijksweg Imsterdam.- Amersfoort onderhoud met het college. stelt voor de /eduwe G.J. Kruseman, al!| een vaste ondersteuning toe te kennen f 5Per week ingaande 13 Oct.jl. I De Voorzitter <y 3 C Dagteekening en volgnummer. I i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 749