NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders y y No. 5" van de der op zT"dag, den v..y 192<7^? Tegenwoordig de heeren: ^r:J Secretaris 7 Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 192.iP worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummer^ ..óZÜ.Lot enmet van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, .^T^rix--- xs~zr .J^J....

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 74