T s a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Voorzitter. Ontheffingen Art.8 Bouwver ordening. 1 vergunning deelt mede dat ie volgende bouwond. J 0ï£ers in verband met hunne verzoeken ta het bouwen van woonhuizen onthef Ti- behoeven v .n het bep 1de van art. J b ouwverori e-ning a.J.v.d Jeijssel te bouwen aan SlaarwaJ weg, perceel Gr 3^37* b»G.van Leeuwen te bouwen op perceel Postweg Sectie E 1465» cAkkerman te bouwen op perceel Braa weg Kad.gem.Soest D.1718, d.T.Hornsveld te bouwen op perceel lig domweg sectie G.3283, 27°'4 e.fa. Van Iankeren Co.ieist te bo' .'el aan den Verl.Postweg op perceel sectj E.no.35l-en 218. 3 3 CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 753