NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoD.fi van de der op Ginsdag, den S.CL.O.S.t.sMr... 192 8. Tegenwoordig de heerenM? s.tëX.j SecretarisJ.».G.».L.,.Ba..t.e.ribu;c.g.» Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den J.J worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Jl^.O tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 758