BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. ej.Burgman. den. secretaris vraagt eene "bijdrage uit de gemeente- voor nakoming haror verplichtingen vloeiende uit een hypotheek gevesti^ op haar huis. deelt mede dat de belooning aan den 1928 krachtens "besluit van 17 Juli 19* 'ïo.l ~-2 -3 v0 c r ie helft v;0gen r- r: i f e kon worden uitgekeerd en stelt de vraj welke regeling de vergadering na 1 'oy| her denkt te treffen. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 765