y BESLISSING. loten wordt geen bijdrage te ver- Jieru vethouder van Armenzorg at het schrijven over en zal een en Ier :r.c-t belanghebbende bespreken. loten wordt tot 1 Mei 1,929 een kwart jijn belooning uit te keeren onder sling cLat na dien datum op dezen geen belooning meer zal worden strekt AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. X- 11.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 766