NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der J.insdag, den 6. q.xsxü op 192 Tegenwoordig de heeren: =l^oudera SecretarisJ.» Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .l./jJf tot en met 2. 6... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester, ...V>J*}3rGL 1 -1 V T

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 768