BESLISSING. komst is het voorstel van den- loten wordt het raadsbesiuit aan te len ,'ó-t de grond :ordt overgenomen alle eventueel daarop rustende las- en erfdienstbaarheden. ivordt adressant tot vederop- toè vergunning te vërleeneh zijn huishoudelijke artikelen op het vóór zijn winkel uit te stallen erzekering van het eigendomsrecht :t -trottoir zal adressant verschul- lijn een bedrag ad f 1,- recognitie rste maal te voldoen bij het in ont t nemen dezer vergunning en voorts n jare op Jam irx m wordt de kosten t< post Armenzorg» bestrijden luiten worden vastgesteld. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 170 T»d 1-, O r. 1 beslotf Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. lr-/-2oé l.l-S-4 1- V i'» - 1 - b[ X - t» AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 772