|V ra. BESLISSING. wordt in een volgende vergad-e- t ambtenarenreglement en de daar- ^estelde wijzigingen in behande- nemen. .en Jae CL. oo itraten t t in bedrag d f 1400,- door kooper van het tussche terals gelegen perceel, bij de gemeentekas is 'en. rordt besloten den Directeur /erken te machtigen het werk den ie- van uit te dt besloten. leer de noodwoningen zijn verkocht de brandverzekering van dit pand ten worden opgezegd. ïOllecte zal niet 'worden gestuit. enige bespreking wordt besloten F.M.Houbaer mede te deelen,dat bij reenkomst geregeld zal moeten werden betaling van de kosten, verbonden aan aanleggen en verharden van den weg, water- en lichtvoorzieningalvorens gemeentewege verdere latappEH mede ding kan worden verwacht. vyV 3 - I- IA- Je' -tz.?.li - y Ji° J Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. f i ?i,Z f -/ -Z 2 J AANMERKINGEN. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 774