No. U. NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST van de der op D.ouier.....dag, den B.Hm:r192 j. des avonds yU uur. Tegenwoordig de heeren: ,...r..« en....t.,..«.I.*.C...ir,o..e.nd.( Secretaris Afwezig de hee: De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ll./.y. tot en met A2J..A..... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 780