BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. S "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Voorzitter stelt aan de orde de vaststelling van de loonen der z.g. losvaste arbeiders bij Openbare Werken die ingaande 1 Januari a.s. bij den Raad voorgedragen worden voor eene vaste aanstelling in dienst der gemeente,Door Wethouder Koenders wordt voorgesteld het besluit dd.25 Septemb.1928 terug te nemen en voor vaste aanstelling voor te dragen D.J.van den Broek,A.Vos ,11.van Ooyen, L.v.d.Kooy, H.v.Pulpen,J.van Manen en G. V/esterbeek 3 3 CE Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 787