J ing van leiders ande 1 gedragen ling in uder besluit men en d ragen Ooyen, anen en t intrekking van het "besluit dd. 25 tJ.928 wordt besloten den .Raad voor jte aanstelling in dienst der gemeen- voor te dragen: [.van den Broek loon los ran Ooyen r.d.Kooy y.Pulpen v. Lianen esterbeek BESLISSING. 22,-- 26 ,-- 22,-- 20,.. 20,-. 20,— 20,-. p.w. 11 4? Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. f*juX

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 788