NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No.6.1 van de der op .Dinsdag, den 13 Hovember192 8 Tegenwoordig de heeren: Mr. G.Delceth, Burgemeester, .A, End end ijk en A.T.C.Koenders, wethouders. Secretaris: J.G.A»Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den cT t. /k. v. uc 11 z_ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers /.IJS" tot en met /Zsrfj/.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 794