kj J BESLISSING. r aanleiding van het onderhoud hier- 'ens weergegeven, wordt besloten de 'conie een schrijven te richten, waar- 'tot uiting komt, dat hare houding in e aangelegenheid door de vergadering afkeuringswaardig wordt "beschouwd, -dat dezerzijds overwogen wordt maat- 'elen te nemen tot verrekening van het 'endom van den grond. J e Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. - 0/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 796