Cy BESLISSING. vergadering is van oordeel dat het tincipe van terugbetaling van de helft Ir voor onderhoud gestorte bedragen Eet worden doorgezet. het voorstel van wethouder Koenders brdt ingegaan. Vermelding indien van uitgegane geen mir is gehoudei het stuk minuut :n. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 'CS*? 4 AANMERKINGEN. b\ lOnt V A/l I] &ic

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 806