NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No6 r. van de der op Maandag, den 1.9 MoT.emb.er.192 8 Tegenwoordig de heeren: MrG .DekethBurgenee ster A.Endendijk. en A.J.T,Boenders.,. wethouders. SecretarisJ. G.A.Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den l -Va- i+c v19ztf worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnumme^ Jïjft? tot cnmetvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 818