r het ontwe n deelt chef de bespreki ecteur de heer Mert komen cij jke Inkom dat, hoe n naar a ke minder venwel is komsten ienst 192 00,-. met in- lé Nov.19 n het ont e brengen rdt beslo eld. BESLISSING. nnst: G.I.B. in totaal uit te trekken f 280.000,- Izoo a 4 b post kasgeldrente te verminderen dfrond f 2500,- en vast te stellen rond f 15*000,- rkverschaffing te verlagen met f 5000, te stellen op rond f 5*°00,- Rioleeringsplan ad f 1500,- te blij- !ti ramen op den Gewonen Dienst. De los- loonen van Openb.Werken te verlagen t rond f 35°°,- deze over te brengen naar den post serve voor nog te sluiten leeningen", post "Ontvangsten Waterleiding con- essie te handhaven op f 2000,-, doch lartegenover te stellen een raming van rentueele uitgaven terzake gemeente- Ljke garanties ad f 2000,-. e "Reiniging" te stellen op f 7*000,-, 1 te laten vervallen de post "Rechten jiniging". e post Waterleiding-aanleg (Kapitaal- ienst) te schrappen de uitgetrokken 10.000,- en op "memorie" te stellen, nvoorzien te brengen op ff 15*000,-. -v/ -?y Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. /3//

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 820