9 .Lk NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Dins dag, den 20 November192 8 Tegenwoordig de heeren: MrG.DeketfcuBurgemeester. ...AEndendi j k en A. J.0Xo enders wethouders SecretarisJ.G. A.Batanburg.* Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den J*CJL - 19ArP worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers J.X..YJ tot en met JJ.tijf. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 822