Of v- x-feh* Strafveror der alge. mede in tjed. Staten /1911. ait van dei reglement in dien Ri ïgen bestaa 3 (kunst- BESLISSING. in de voorgestelde wijzigingen wordt üinis genomen en besloten dezen den ,ad ter vaststelling aan te bieden. voorstel van den Voorzitter wordt be oten den Raad eene wijziging van het glement voor te stellen overeenkomstig hierbij behoorende voordracht. Vergadering kan zich met het voorstel rinancïëelM11 den Voorzitter vereenigen. Lge tijde- lig heeft. Jus) te hou in Limbur fadering zo t f 100,- beschikld nd te doen en tot ver resp.vei an 19 Mei BiSloten wordt de ten name van /.H.Bakker ü.H. de Meij staanden verloven toor in verkoop van alcoholhoudenden drank ideren dan sterken drank in te trekken. en zoo ja in acht te werk ver- alen in de chrift teg hem gewe voor het ankenandi in van zij! van 10 Not dat de mo chrijven 5e samen st bestuur r van al- r. Jhr .Roel srleend oa te doen ie v.Beu- Isloten wordt deze aangelegenheid ter [doening in handen te stellen van den Ithouder van Openb.Werken. |t adres zal den Raad als ingekomen i frden medegedeeld. ClJ 1J - lAurC. kAI x v \- u)4- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. \)-&uncLc^i*+.^ AANMERKINGEN. 1/ aJ eLcxbtk/ XV-t- U)1* yc-«55^.. fi/sfM. h® cl—

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 826