r BESLISSING. iari 3-9291 Het adres aal den Baad ter kennisneming sfoon- |Worden aangeboden. 3te der idem. idem. ïordt besloten. Het adres zal deb Raad ter kennisneming worden aangeboden. Overeenkomstig het voorstel van den wethouder wordt besloten. iA I. u^. \Ai~ ui- is?- 1cJuAjuJLw-^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. iA it t- 11. 0J1f i~-r u§~i-iisO. ^MsUTLcLzs**CuC(As. -S - 4~ O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 848