i NOTULEN GEMEENTE SOEST f Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. Q van de der op Haandag, den 3 Jee einder 192 8. Tegenwoordig de heeren: ...Mr.»G*I>eice.t.h., Burgesieester A*End.endijj£ .en..A.»J...C..JKoenders., wethouders Secretaris.J.G.A.. .Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den X U- \9UP. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met /j.jf.XL... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, -ju}.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 852