BESLISSING. ereenkomstig het voorstel van den orzitter wordt besloten. Idem. ingezonden begrooting geeft geen aan- Lding tot het doen van opmerkingen odat zij voor kennisgeving wordt aan- nomen. iereenkomstig het voorstel van den jorzitter wordt besloten. Van het be- pit zal openbare kennisgeving worden idaan. sloten wordt de ondersteuning ten be- eve van de Gebr.Kleijn voor ieder hun- i te stellen op f 5>~ Per week. sloten wordt het sc?nrijven in handen te ellen van Bouw- en Woningtoezicht voor derzoek. t advies van de Grondbedrijfscommissie 1 worden ingewonnen. UMU- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ■St.fl/~/~ C/j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 854