f» NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op liaandag, den 10. Jeeernaar192 8. Tegenwoordig de heeren: Mr» G.Jeketh,Burgemeester A,Endendij ken A» J 0...Ko ender swe thouders SecretarisJ ,.G.A •Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den J ..c 19 jJL worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers /Aï.3.tot en met /J/.Q.1.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 862