NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders <9. No. van de der op tnvodag, den i 192 Tegenwoordig de heeren: s~A.?-t -v. e-U... tL%$. Secretaris Afwezig M eer.. ff LH. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts wordemlé ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ..SI.tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, W dSïXO I Wut witvltt Ki-, /U 1 x

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 86