BESLISSING. cht in- gen aan Raad vooi ten aan- oelagen ont- otulen. vereenkomstig het voorstel van den Voor zitter wordt "besloten. Uloten v/ordt den heer P.Swager te be- fchten dat van zijn aanbod gaarne ge- Juik zal worden gemaakt en dat aan den frecteur van O.W. opdracht is gegeven ;m de noodige gegevens te verschaffen. opdracht aan den Directeur zal inmid- fels gegeven worden. <j~ i- lot. kA Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. -7-e. 6 ^6

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 870