NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders 0,, No7 van de der op Jins dag, den .1.8. ..December 192 a Tegenwoordig de heeren: ...,Mr.» ...G..D.eke.thrBurgemeester ..A-.IinTe-ndió-k.-e-n.-A-... J,C-.Köe-n&ei?s> tliouders. SecretarisJ.G.A.Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den z7 cze-7-^-éL worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers /P.Pótot en met ,/.£J\/l van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester, i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 872