BESLISSING. 4e -f<X. no.4-3-37» no4-3-36 no.4-1-152 no.4-1-153 no.4-1-154. no.4-1-155. no .1-2-174. no.1-2-177. no.1-2-175' Ij Je ontwerp-besluiten worden goedgekeurd len zullen den Raad ter vaststelling worden aangeboden. De inlichtingen welke door de «Financiële Commissie worden verlangd zullen na ontvangst van de rapporten der afdee- jlingen zoo mogelijk staande de raadsvergalde- ring mondeling door den Voorzitter gegeve|n porden. ;oowel ffl ;en naarl .chten. Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehoudi het stuk len. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. cup 7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 874