S s "o ILIU], i hv>- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bewoners Bost- weg Birma H.Stam. Soest KORTE INHOUD. 5 Bec28 verzoeken maatregelen te willen nemen, datl zij aangesloten worden aan de waterlei ding. doet een aanbieding voor de levering van benzine tegen den prijs van f 0,14 per L. In dit verband wordt door den Voorzitter de wenschelijkheid geuit om de levering van benzine voor het jaar 1929 in openbare! aanbesteding te houden.Voor deze aanbeste-| ding zal een minimum aantal Liters door den wethouder van Openb./erken in overleg toet den Directeur moeten worden vastgesteld) langezi 1928 is gen van den Bos ding Iv' het leg is gege opgedra te legg gedekt der daa Beslote op te d openbar voor de jaar 19 wethoud turn afn Texaco UI. Dir. Openb.Verken. IHU. IUV Centraal Bureau voor Verificatie, den biedt ter behandeling aan eenige verzoeken® de verg' om bouwvergunning vergezeld van de noodi-»! lomstig ge teekeningen en adviezen |j lagen g treffen 341,3^2 29 Nov.28 Ho. 1506 C Dir.Openb.Werken. "-114. j v/ethouder van Onderwijs. geeft advies inzake statutenwijziging Woningstichting "Ons Belang". bericht dat tegen het verleenen van ver gunning aan L.Swanenburg Banningstraat 42 tot het plaatsen van een tijdelijk afdak op het terrein Sectie E. no.155? geen be- Zwaar bestaat. In afwa exempla: Vereenii Besloti nen ore: Directei sjtelt voor het verzoek van de ^ereeniging "Volksonderwijs te Soesterberg en de daar bij gevoegde stukken te stellen in handen van den Directeur van Openb.Verken met ie opdracht Burgemeester en Wethouders van advies te dienen inzake den bouw van een nieuwe openbare school te Soesterberg, en bet inleveren van teekeningen en kostenbe rekening. Omtrent de plaatsing van de schooi| wordt eveneens advies ingewacht waarbij rekening ware te houden met het ingekomen aanbod van de Goede te Soesterberg tot ruiling van grond. Overeen] sloten. <D 3 3 C3 Dagteekening en volgnummer. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 881